In 2003 heeft de gemeente Den Haag een overeenkomst gesloten met 2 ontwikkelaars voor de ontwikkeling van een nieuwe villawijk in het hoogste marktsegment. In 2008 is besloten om de samenwerking verder uit te breiden en 2 PPS-bedrijven op te richten voor zowel de ontwikkeling van het gebied als voor de projectmatig te ontwikkelen woningen. Het totale gebied bestaat uit zo’n 100 hectaren, waarop ca. 1000 woningen gerealiseerd zullen worden.

John Hendriks was van 2009 tot november 2011 door de gezamenlijke partijen ingehuurd als directeur/bestuurder voor de werkmaatschappijen.