Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Ter uitvoering van het deconcentratiebeleid van de gemeente Den Haag moet een viertal nieuwe stadsdeelkantoren worden gerealiseerd. Voor het stadsdeel Haagse Hout is een spectaculair ontwerp door het Amsterdamse architectenbureau Tangram gemaakt. Op een locatie waar vroeger een schoolgebouw stond is een kantoorgebouw van 2700 m2 bvo verrezen op een parkeerkelder van 53 parkeerplaatsen. Er is hier gekozen voor een traditioneel ontwikkel- en bouwproces, waarbij Brugprojecten zowel de projectmanagementrol als de opdrachtgeversrol voor de gemeente vervulde. Het project is in december 2005 afgesloten.


Stadsdeelkantoor Segbroek

Samen met de Politie Haaglanden en Schuitema Vastgoed BV is een complex gerealiseerd bestaande uit 3700 m2 bvo kantoor- en publieksruimte voor de gemeente, 2600 m2 publieks- en kantoorruimte voor een wijkkantoor van de politie Haaganden, een C1000 supermarkt van 2000 m2 bvo en 15 woningen. Het complex is voorzien van twee parkeerkelders: één voor de woningen en de bezoekers en er is een apart toegankelijke parkeerkelder voor de Politie Haaglanden.
Brugprojecten vervulde namens de gemeente de rol van gedelegeerd opdrachtgever. Het project is februari 2006 afgesloten.

Opdrachten voor 2005
Projectcoördinator Amstelwijck te Dordrecht (200.000 m2 bvo).
Projectontwikkeling locatie te Oosterhout
Troubleshooter vastgoedproject in Heerlen
Haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden van een binnenstedelijke locatie te Breda
Interim manager Facilities en Vastgoed, gemeente Den Haag

Advisering van private ontwikkelaars bij binnenstedelijke vernieuwingslocaties in Den Haag.