In 2005 hebben de plannen voor het voormalige ziekenhuisterrein in Bennekom een concreter gestalte gekregen in de vorm van een stedenbouwkundig plan en een ontwerp van de eerste plandelen van architectenbureau RAU. In totaal zullen ca. 200 sociale woningen, 50 koopwoningen en 188 verpleeg eenheden, met aanverwante voorzieningen in de eerste fase worden gerealiseerd. In de tweede fase worden nog ca. 200 marktwoningen gebouwd.

John Hendriks is van 2005 tot en met 2008 belast geweest met het projectmanagement voor de grondexploitatie en het vastgoed van de stichting Opella en de betrokken corporaties. Het project is in 2008 tot uitvoering gekomen.