In 2004 werd de Samenwerkingsovereenkomst tussen 2 marktpartijen, 2 corporaties en de gemeente Leidschendam geformaliseerd. Het totale programma bestaat naast de herinrichting van de openbare ruimte uit een school, voorzieningen, winkels en ca. 400 appartementen, met bijbehorende gebouwde parkeervoorzieningen en ca. 200 herenhuizen. In de periode 2006 tot 2012 worden de plannen uitgevoerd.

John Hendriks van Brugprojecten is sinds 2007, samen met het gemeentelijke projectmanagement, belast met de leiding van het projectbureau, de verdere ontwikkeling van de plannen voor de nieuwbouwlocaties en de herstructurering van de openbare ruimte.