Onder de bedrijfsnaam Brugprojecten werkt John Hendriks als adviseur, gedelegeerd opdrachtgever/directeur, coördinator of (project)manager. De werkzaamheden spelen zich af op het terrein van overheid, complexe bouwopgaven of ruimtelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van de opgave wordt met andere adviseurs of partners in het project samengewerkt.

Bij de overheid ontbreekt het vaak aan kennis van de beweegredenen van commerciële bedrijven. Veel particuliere opdrachtgevers hebben te weinig kennis van overheden, ambtelijke procedures en -structuren om een optimaal projectresultaat te kunnen bereiken. Op dit snijvlak van markt en overheid opereert Brugprojecten.

Bij complexe projecten met veel partijen of in een politieke omgeving is besluitvorming vaak moeilijk. Beslissingen worden te vroeg, te laat of niet op het juiste niveau genomen. Inzicht in elkaars belangen ontbreekt vaak. Risico’s worden niet of niet op de juiste waarde ingeschat.Wanneer eenmaal een foute beslissing is genomen, kan deze vaak slechts met een grote inspanning en ten koste van tijd en geld worden teruggedraaid.

Zorgvuldigheid, betrokkenheid, vertrouwelijkheid, efficiency en continuïteit zijn kernwaarden voor de dienstverlening.