In november 2000 is de stichting Ipse een Ontwikkelings- en Realiseringsovereenkomst met AM Wonen aangegaan voor herontwikkeling van delen van het voormalige instellingsterrein voor woningbouw. Het terrein iis onderverdeeld in drie delen. Twee gebieden worden herontwikkeld voor woningbouw. In het derde gebied blijft in eigendom van de stichting. Er vindt een concentratie van zorgactiviteiten plaats. In totaal worden 415 woningen onderverdeeld in sociale huur-, koop en zorgwoningen door de ontwikkelaar gerealiseerd en diverse zorgvoorzieningen op het terrein van de instelling.

John Hendriks coördineerde, in opdracht van de stichting Ipse De Bruggen, de uitvoering van de overeenkomsten door de ontwikkelaar en zorgt voor de afstemming binnen de stichting. Daarnaast heeft Brugprojecten een adviesrol voor de projecten die door Ipse De Bruggen zelf worden uitgevoerd.Het project is in 2011 afgesloten.

Locatieontwikkeling